Bases

Da participación

Poderá participar calquera documentalista de nacionalidade mexicana ou española, que resida actualmente en México ou en España e que conte cun material audiovisual de non ficción en proceso de postprodución, así como estranxeiros con residencia legal en calquera dos dous países, que acrediten un mínimo de residencia habitual e constante de polo menos cinco anos inmediatos anteriores á data de emisión desta convocatoria en México e en España, a cal deberá ser comprobada mediante documentos oficiais, e que conten cun material audiovisual de non ficción en proceso de postprodución.

Os interesados poderán participar só cunha obra fílmica. A participación nesta convocatoria é a título persoal, individual e de maneira gratuíta. Ao realizar o rexistro, os interesados aceptan os termos e condicións da convocatoria, así como estar de acordo coas Políticas de Privacidade da TV UNAM e que podes consultar aquí.

Do rexistro

A convocatoria publícase na Gaceta da UNAM, a páxina oficial do Taller Carlos Velo e a páxina oficial da Fundación Carlos Velo en España.

Para participar é necesario realizar o seu rexistro no formato que se atopa dispoñible e descargable na páxina https://tv.unam.mx/tallercarlosvelo/. No devandito formato, rexistrarán os seus datos persoais e información sobre a súa experiencia no medio audiovisual. Unha vez cumprimentado o formato deberá envialo ao correo electrónico plan.tvunam@gmail.com. Ao enviar o formato de rexistro, deberán achegar os seguintes documentos en arquivos pdf:

- Para o caso de México: identificación oficial (Credencial INE ou Pasaporte).
- Para o caso de España: DNI ou Pasaporte.
- Para ambos os países: breve currículo vitae, ficha técnica e sinopse da longametraxe.

No formato de rexistro deberá compartir a ligazón (url) e o contrasinal que permita a visualización do último corte do material audiovisual a participar. Todo o proceso de inscrición realízase en liña.

As solicitudes de rexistro incompletas ou con datos inexactos serán anuladas. O rexistro nesta convocatoria é gratuíto.

Dos materiais

Os materiais audiovisuais rexistrados deberán ter unha duración mínima de 50 minutos e máxima de 120 minutos. Os materiais rexistrados fóra deste rango non serán considerados no proceso. Os materiais rexistrados que xa estean concluídos non serán aceptados para participar.

Da revisión e avaliación dos materiais rexistrados

O proceso de selección realizarase por Comités Internos integrados e supervisados por TV UNAM (México) e a Fundación Carlos Velo (España). O cineasta Nicolás Echevarría, coordinará os traballos dos Comités quen avaliará a calidade, creatividade e proposta narrativa dos materiais audiovisuais rexistrados.

Elixiranse 6 longametraxes de non ficción (3 de México e 3 de España), para ser apoiados por este concurso. O fallo do Comité de Selección é inapelable.

Dos recoñecementos

Os directores dos materiais audiovisuais seleccionados recibirán un estímulo económico de $100,00.00 (Cen mil pesos) en México ou € 4,000 (Catro mil euros) en España, que poderán utilizar para a conclusión da súa obra.

Das sesións de Taller Carlos Velo

As sesións do Taller Carlos Velo, estarán coordinadas polo cineasta Nicolás Echevarría. O Grupo de Titores do taller estará integrado por catro distinguidas personalidades da área do documental (dous por cada país). Os nomes dos integrantes deste Grupo daranse a coñecer unha vez que se publiquen os nomes dos seleccionados ao Taller.

Os Titores participarán no taller de análise con cada un dos gañadores, co fin de asesorar e achegar, de maneira conceptual, a súa experiencia aos traballos recoñecidos. Devandito taller será realizado en liña e gravado por TV UNAM para a súa eventual transmisión como un programa televisivo e a súa difusión polos medios que a UNAM e a Fundación Carlos Velo determinen. Os gañadores deberán participar no taller e autorizar a difusión do mesmo. De igual forma, o realizador autorizará a inclusión dun resumo promocional da longametraxe no material audiovisual, resultado do taller.

Dos resultados

A convocatoria e o rexistro de participación quedan abertas a partir da súa publicación o día 15 de maio e ata o 30 xuño de 2021.

As sesións de deliberación realizaranse do 02 ao 06 de agosto de 2021.

Os nomes dos directores das longametraxes de non ficción seleccionados, como resultado da convocatoria, publicaranse a máis o día 15 de agosto do 2021.

As sesións do Taller Carlos velo realizaranse a partir do do 16 de agosto e durante o mes de setembro, na coincidencia de axendas dos seleccionados e os titores.

Os participantes que resulten seleccionados asumen toda a responsabilidade e obrigacións legais da súa participación, así como da autoría das obras presentadas, incluídas as liberacións de dereitos de autor das imaxes, música, audios, vídeos, participacións, declaracións e entrevistas integradas á obra.

As longametraxes seleccionadas deberán incluír nos seus créditos iniciais a lenda: “Participante do Taller de análise Carlos Velo 2021 para a postproducción de longametraxes de non ficción” e incorporar os logotipos da UNAM, a Coordinación de Difusión Cultural, TV UNAM e a Fundación Carlos Velo.

Calquera dúbida ou comentario será atendido pola Subdirección de Planeación e Organización de TV UNAM, a través da conta de correo electrónico plan.tvunam@gmail.com.