Fernández, M. A., Carlos Velo. Cine e exilio, Vigo, 1996.

Fernández, M. A., "As curtametraxes documentais do galego Carlos Velo, un fito no cine español da República. 1934-1936", Grial, n° 141 (1999).

Fernández, M.A., "Carlos Velo, documentalista", en Josep María Catalá, Josetxo Cerdán e Casimiro Torreiro, Imagen, memoria y fascinación, Madrid, Ocho y Medio/Festival de Cine Española de Málaga, 2001.

Fernández, M.A., As imaxes de Carlos Velo, Vigo, 2002.

Fernández, M.A., "Carlos Velo: a mirada documental", en Carlos Velo. Mestre do documental, A Coruña, CGAI, 2001 [Catálogo].

Fernández, M.A., "Xocas, o cine e Carlos Velo", en VV. AA., O carro e o home. O cine de Antonio Román e Xoaquín Lorenzo, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia/Museo do Pobo Galego, 2004 [Catálogo].

Redondo Neira, Fernando. Carlos Velo. Itinerarios do documental nos anos trinta. A Coruña, CGAI, 2004.

Fernández, M.A., Las imágenes de Carlos Velo, México, 2007.

Ledo, Margarita, "Materia de Galicia: Carlos Velo", en VV.AA., A Galicia Moderna. 1916-1936, Santiago de Compostela, CGAC, 2005.

Cartelle - Fundación Carlos Velo